Струга

Hotel Drim Струга, Македонија

ноќевање од 20€ ПОВЕЌЕ
СО ВАУЧЕР ЗА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ

Hotel Biser Струга, Македонија

ноќевање од 22€ ПОВЕЌЕ
СО ВАУЧЕР ЗА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ

Hotel Makpetrol Струга, Македонија

ноќевање од 25€ ПОВЕЌЕ
СО ВАУЧЕР ЗА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ

Hotel Izgrev Струга, Македонија

ноќевање од 30€ ПОВЕЌЕ
СО ВАУЧЕР ЗА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ