Берово

Hotel Vip Берово, Македонија

ноќевање од 11€ ПОВЕЌЕ
СО ВАУЧЕР ЗА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ

Hotel Manastir Берово, Македонија

ноќевање од 19€ ПОВЕЌЕ
СО ВАУЧЕР ЗА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ

Hotel Aurora Берово, Македонија

ноќевање од 29€ ПОВЕЌЕ
СО ВАУЧЕР ЗА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ